Historia Przedszkola

Historia Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu sięga odległych czasów. Zostało założone w 1934 roku przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Uczęszczało do niego 80 dzieci. Placówka uchodziła za dobrze wyposażoną i nowoczesną. Dzieci otrzymywały dziennie 2 posiłki: śniadanie i zupę na obiad. Wybuch II wojny światowej i lata okupacji to okres, w którym przedszkole nie funkcjonowało. Siostry otworzyły je ponownie w 1945 roku. Mogło do niego uczęszczać nawet 120 dzieci. W przedszkolu pracowały zarówno siostry "szarytki" i osoby świeckie. Od 1954 roku na mocy postanowienia Wydziału Oświaty Prezydium Państwowej Rady Narodowej w Przasnyszu pracował tylko personel świecki. Życie w przedszkolu  było radosne, pełne gwaru i dziecięcego śmiechu, ale także trudne, bo borykające się z bolączkami okresu powojennego. Długoletnim dyrektorem przedszkola była Pani Teresa Żbikowska. W 1977 roku stanowisko to objęła Pani Irena Sachmacińska. W roku szkolnym 1983/1984 kierownictwo placówki powierzono Pani Barbarze Pietrzak. Od września 1984 roku dyrektorem przedszkola była Pani Jadwiga Milińska, która kierowała placówką przez 8 lat. Jeszcze przez około dwa lata przedszkole mieściło się w budynku Caritas – Zgromadzenie Sióstr przy ulicy Świerczewo. Od maja 1986 roku przedszkole zostało przeniesione do nowo wybudowanego budynku na osiedlu Orlika przy ulicy Lipowej 8. Od 1991 roku jest przedszkolem samorządowym, a jego organem prowadzącym jest Urząd Miasta Przasnysz.
Od 1992 do 2015 roku dyrektorem placówki była Pani Alina Ewa Majkowska. W ciągu wielu lat istnienia naszego przedszkola poprawiały się warunki lokalowe, wyposażenie sal, co korzystnie wpływało na efektywność pracy wychowawczo – dydaktycznej. Wychowankowie naszego przedszkola biorą udział w konkursach, akcjach charytatywnych oraz imprezach kulturalnych. W przedszkolu organizowanych jest wiele uroczystości o charakterze prorodzinnym, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności przedszkolnej i rodziców.
26 kwietnia 2007 roku Rada Miasta Przasnysz podjęła uchwałę w sprawie nadania naszej placówce imienia Marii Kownackiej. To znana i zasłużona pisarka żyjąca w latach 1894 – 1982.
Maria Kownacka była wielkim przyjacielem dzieci nie tylko w twórczości literackiej, ale również w życiu codziennym. Im poświęciła swoją twórczość. W ciągu swego pracowitego życia napisała 60 książek. Tworzyła baśnie i opowiadania, pisała sztuki teatralne. Otworzyła przed dziećmi księgę ojczystej przyrody, ukazując jej piękno i ucząc miłości do ziemi ojczystej, którą sama bardzo kochała. Mottem przewodnim naszej codziennej pracy są następujące słowa Marii Kownackiej:

Bo tylko w tym sadzie
Ptak gniazdo uwije,
Gdzie człek serce kładzie
We wszystko, co żyje

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT