REKRUTACJA 2024/2025

 

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu
na rok szkolny 2024/2025:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola


Zarządzenie Burmistrza i terminy rekrutacji


Od 15 stycznia do 9 lutego 2023 roku rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają 
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


Od 13 lutego do 26 marca 2023 roku rodzice kandydatów do przedszkola składają
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Dokumenty dodatkowe dla kandydatów, w przypadku spełniania warunków:
1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
2. Oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej
3. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT