Oferta Przedszkola

OFERTA EDUKACYJNA
Miejskiego Przedszkola nr 1
im. Marii Kownackiej w Przasnyszu 

 

            „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,
jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu”.
                                                                                      Robert Fulghum

 

Oferta programowa naszego przedszkola uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka – intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Celem naszego przedszkola jest wychowanie dzieci śmiałych, przedsiębiorczych, kreatywnych, otwartych na innych ludzi, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu. Naszym priorytetem jest również bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Jest to proces długofalowy i trwa przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu, a rozpoczyna się już w 3-latkach.

Pracujemy w oparciu o programy zatwierdzone i dopuszczone do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  • „Razem w przedszkolu”. Program wychowania przedszkolnego – J. Andrzejewska, J. Wierucka, wyd. WSiP;
  • „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci – M.    Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, wyd. MAC.

Ponadto realizujemy programy o zasięgu ogólnopolskim:

 Cała Polska czyta dzieciom,
♦ Kubusiowi przyjaciele natury,
♦ Mamo, tato, wolę wodę,
♦ Akademia Aquafresh,
♦ Czyste powietrze wokół nas

Prowadzimy pracę wykorzystując własne programy i projekty edukacyjne:

⇒ Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku 5-6 lat – A. Szemplińska,
⇒ Plan pracy zajęć rytmiczno – muzycznych opr. Agencja Artystyczna B. Lusawa,
⇒ Program wychowawczy,
⇒ Program profilaktyki,
⇒ Program adaptacyjny,
⇒ Program edukacji ekologicznej,
⇒ Program edukacji zdrowotnej,
⇒ Przasnysz – moje miasto.

Zajęcia dydaktyczne obejmują:

» Zajęcia z mowy ojczystej,
» Zajęcia matematyczne,
» Zajęcia przyrodnicze,
» Doświadczenia i eksperymenty,
» Zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą,
» Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne,
» Zajęcia umuzykalniające,
» Zajęcia teatralne,
» Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania,
» Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,
» Gry i zabawy w terenie,
» Spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarz, dziennikarz, policjant, strażak).

Praca opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcza z dziećmi prowadzona jest w oparciu o różnorodne nowatorskie metody i formy pracy: m.in. metodę E. Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”, I. Majchrzak „Wprowadzanie dziecka w świat pisma”, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, gimnastykę twórczą R. Labana, metodę edukacji muzycznej C. Orffa, E. J. Dalcroze'a, wspomaganie rozwoju dzieci poprzez ruch z zastosowaniem metod Paula Dennisona, Weroniki Sherborne, gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, metody aktywizujące, Pedagogikę Zabawy Klanza, metodę projektów, zabawy logorytmiczne.

W ramach pobytu oferujemy bezpłatnie zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów:

– język angielski,
– rytmikę,
– pogadanki religijne,
– logopedię,
– logorytmikę.

Tradycją placówki są uroczystości przedszkolne: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Andrzejki, Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, Bal karnawałowy, Powitanie wiosny, Święto przedszkola, Pożegnanie starszaków oraz imprezy rodzinne z udziałem dzieci i ich najbliższych: Spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Dni otwarte, Dni adaptacyjne, Zakończenie roku szkolnego.

Oferujemy szeroki wachlarz imprez kulturalnych, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i żywego aktora, wycieczki i wyjazdy integracyjne, wyjścia do MDK, muzeum, udział przedszkolaków w konkursach i akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Nasze przedszkole to miejsce dla Waszego dziecka!

Z A P R A S Z A M Y !!!

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT