KWESTIE ORGANIZACYJNE

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie do 23.04.2021 r.

Potwierdzenie woli

Niedostarczenie w/w dokumentu spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.


Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dn. 26 marca 2021 r. w dniach od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r. ogranicza się funkcjonowanie przedszkola. Na wniosek rodziców zorganizowane będą zajęcia (szczegóły w rozporządzeniu). Na naszym Facebooku publikowane będą propozycje zajęć dla dzieci.

Rozporządzenie MEiN

Wniosek rodzica

Z poważaniem,
 mgr Joanna Węglicka
 Dyrektor Przedszkola 

 

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT