Plan Dnia

Każdy dzień w przedszkolu przebiega według
RAMOWEGO ROZKŁADU DNIA

630 – 800 – witamy się, bawimy się klockami i innymi zabawkami
800 – 820 – rozmawiamy, bawimy się z całą grupą
820 – 840 – przygotowujemy się do śniadania
840 – 900 – jemy śniadanie
900 – 915 – sprawdzamy listę obecności
915 – 1015 – uczestniczymy w zajęciach: słuchamy wierszy, opowiadań, śpiewamy, tańczymy, rysujemy, ćwiczymy
1015 – 1130 – bawimy się w sali w kącikach zainteresowań, wychodzimy na spacer lub plac zabaw, słuchamy bajek
1130 – 1200 – przygotowujemy się do obiadu, sprzątamy zabawki, myjemy ręce
1200 – 1230 – jemy obiad
1230 – 1245 przygotowujemy się do odpoczynku (2,5 – 3-latki)
1245 – 1410 odpoczywamy (2,5 – 3-latki)
1230 – 1410 – bawimy się, pracujemy w zespołach i indywidualnie, wychodzimy na spacer (4 – 6-latki)
1410 – 1420 – przygotowujemy się do podwieczorku
1420 – 1435 – jemy podwieczorek
1435 – 1630 – rozmawiamy, powtarzamy wiersze i piosenki, bawimy się, planujemy następny dzień, porządkujemy kasetki i kąciki zainteresowań

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT